Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 3117 hadits

[Bab] Surat Al Kahfi ayat 78 Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

Masruq dari Khabbab dia berkata; "Aku adalah seorang pandai besi di Makkah, dan aku membuatkan sebilah pedang untuk al Ash bin Wa'il As Sahmi. Tatkala akudari [Masruq] dari [Khabbab] dia berkata; "Aku adalah seorang pandai besi di Makkah, dan aku membuatkan sebilah pedang untuk al Ash bin Wa'il As Sahmi. Tatkala aku mend

Bab Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

al Kahfi, Maryam, Thahaa, al Anbiya, mereka adalah generasi terdahulu, dan ia adalah surat-surat yang sudah lama aku baca. Qatadah berkata; arti 'Judzadzan, 'l, adalah

[Bab] Surat al Hajj ayat 11 Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; berkenaan dengan firman allah: Dan di antara manusia ada orang yang menyembah allah] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] dia berkata; berkenaan dengan firman allah: Dan di antara manusia ada orang yang menyembah allah dengan

[Bab] Surat Al Furqaan ayat 68 Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

'Abdullah Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, berkata; Dan telah menceritakan kepadaku Washil dari Abu Wail dari 'Abdullah radliallahu 'anhuari ['Abdullah] Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, berkata; Dan telah menceritakan kepadaku [Washil] dari [Abu Wail] dari ['Abdullah radliallahu 'anhu] dia

[Bab] Surat Al Furqaan ayat 68 Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

orang yang telah membunuh seorang mukmin? Lalu aku membacakan ayat; dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan allah membunuhnya kecuali dengan alasan yangbagi orang yang telah membunuh seorang mukmin? Lalu aku membacakan ayat; dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar

[Bab] Surat Al Furqaan ayat 68 Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

Penduduk Kufah berselisih pendapat di dalam masalah membunuh orang mukmin. Maka aku pergi menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan hal itu. Lalu Ibnu Abbasberkata; Penduduk Kufah berselisih pendapat di dalam masalah membunuh orang mukmin. Maka aku pergi menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan hal itu. Lalu [Ibnu Abbas] berka

[Bab] Surat Al Furqaan ayat 70 Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

membunuh orang mu'min secara sengaja maka balasannya adalah jahanam, ia kekal didalamnya." An Nisaa`: 93 maka aku bertanya padanya, ia menjawab: Ini tidakyang membunuh orang mu'min secara sengaja maka balasannya adalah jahanam, ia kekal didalamnya." (An Nisaa`: 93) maka aku bertanya padanya, ia menjawab: Ini tidak dihap

[Bab] Surat Luqman ayat 13 Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

Ibrahim dari al Qamah dari Abdullah radliallahu 'anhu dia berkata; Tatkala turun ayat: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka denganri [Ibrahim] dari [al Qamah] dari [Abdullah radliallahu 'anhu] dia berkata; Tatkala turun ayat: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan k

[Bab] Surat al Ahzab ayat 28 Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radliallahu 'anha -istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam- mengabarkani] dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa [Aisyah radliallahu 'anha] -istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam- mengabarkan ke

[Bab] Surat al Ahzab ayat 53 Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

kami Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas radliallahu 'anhu dia berkata; ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikah dengan Zaenab binti Jahsy, beliau membuata kami [Abdul 'Aziz bin Shuhaib] dari [Anas radliallahu 'anhu] dia berkata; ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikah dengan Zaenab binti Jahsy, beliau membuat m

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.