Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 3117 hadits

Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya Shahih Al-BukhariKitab Keutamaan Al Qur`an

menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata, TelahTelah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Minhal] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] ia berkata, Telah mengabark

Bab Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

Aku mendengar Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu, ia berakta; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Ubbay bin Ka'ab, "SesungguhnyaSyu'bah] Aku mendengar [Qatadah] dari [Anas bin Malik] radliallahu 'anhu, ia berakta; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Ubbay bin Ka'ab, "Sesungguhnya A

Pahala Al-Qur'an Sunan Ibnu MajahKitab Adab

dari ayahnya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " al Qur`an akan datang pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat, makaraidah] dari [ayahnya] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " al Qur`an akan datang pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat, maka di

Azl (mengeluarkan sperma di luar kemaluan) Sunan Ibnu MajahKitab Nikah

pernah melakukan 'azl pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sementara al Qur`an masih

Wanita haid mengambil sesuatu dari masjid Sunan Ibnu MajahKitab Thaharah dan sunah-sunahnya

Aisyah, ia menuturkan; "Pernah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku sambil membaca al Qur`an, padahal aku sedangri [Aisyah], ia menuturkan; "Pernah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku sambil membaca al Qur`an, padahal aku sedang haidl."

Diantara surat al-ahzab Jami' At-TirmidziKitab Tafsir al Qur`an

bin Abdurrahman dari Musa bin Uqbah dari Salim dari Ibnu Umar berkata: Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah selain Zaid bin Muhammad hingga turun ayatub bin Abdurrahman] dari [Musa bin Uqbah] dari [Salim] dari [Ibnu Umar] berkata: Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah selain Zaid bin Muhammad hingga turun (ayat) al-

Keutamaan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya Sunan Ibnu MajahKitab Mukadimah

Sulami dari Utsman ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: -Syu'bah menyebutkan; "Sebaik-baik kalian- Sufyan menyebutkan; "orang yangs Sulami] dari [Utsman] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: -Syu'bah menyebutkan; "Sebaik-baik kalian- Sufyan menyebutkan; "orang yang paling

Diantara surat attaubah Jami' At-TirmidziKitab Tafsir al Qur`an

Yamamah telah berkecamuk menimpa para penghafal al-Qur`an dan aku khawatir akan menimpa para penghafal al-Qur`an di negeri-negeri lainnya sehingga banyak yangg Yamamah telah berkecamuk (menimpa) para penghafal al-Qur`an dan aku khawatir akan menimpa para penghafal al-Qur`an di negeri-negeri lainnya sehingga banyak yang gugur

Siwak Sunan Ibnu MajahKitab Thaharah dan sunah-sunahnya

dari Sa'id bin Jubair dari ali bin Abu Thalib ia berkata: "Sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan bagi al Qur`an, maka harumkanlah denganSaj] dari [Sa'id bin Jubair] dari [ali bin Abu Thalib] ia berkata: "Sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan bagi al Qur`an, maka harumkanlah dengan bersiwak."

Keutamaan surat albaqarah dan ayat kursi Jami' At-TirmidziKitab keutamaan Al Qur`an

Za`idah dari Hakim bin Jubair dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap sesuatu memilikiri [Za`idah] dari [Hakim bin Jubair] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap sesuatu memiliki puncak

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.