Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 3117 hadits

Sekiranya anak Adam memiliki dua bukit maka ia akan mencari yang ketiga Shahih MuslimKitab Zakat

Abbas berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Andai kata manusia itu telah mempunyai harta benda sebanyak satu lembah, merekaIbnu Abbas] berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Andai kata manusia itu telah mempunyai harta benda sebanyak satu lembah, mereka m

Keutamaan membaca Al-Qur'an dan surat al Baqarah Shahih MuslimKitab Shalatnya musafir dan penjelasan tentang qashar

Rabbih telah menceritakan kepada kami al Walid bin Muslim dari Muhammad bin Muhajir dari al Walid bin Abdurrahman al Jurasyi dari Jubair bin Nufair iaAbdu Rabbih] telah menceritakan kepada kami [al Walid bin Muslim] dari [Muhammad bin Muhajir] dari [al Walid bin Abdurrahman al Jurasyi] dari [Jubair bin Nufair] ia ber

Biografi Abdullah bin mas'ud Radhiyallahu'anhu Jami' At-TirmidziKitab Budi pekerti yang terpuji

Mu'awiyah dari al A'masy dari Syaqiq bin Salamah dari Masruq dari Abdullah bin 'Amru dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:bu Mu'awiyah] dari [al A'masy] dari [Syaqiq bin Salamah] dari [Masruq] dari [Abdullah bin 'Amru] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ambilla

Ahli Al-Qur'an dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam Shahih Al-BukhariKitab Keutamaan Al Qur`an

menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin al Mutsanna iaTelah menceritakan kepada kami [Mu'alla bin Asad] Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin al Mutsanna] ia berkata;

Memperbagus suara saat membaca Al-Qur'an Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

kepada kami Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, beliautakan kepada kami [Muhammad bin Amru] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, beliau m

Menangis saat membaca Al-Qur'an Shahih Al-BukhariKitab Keutamaan Al Qur`an

As Silmani dari Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda padaku: "Bacakanlah al Qur`an padaku."idah As Silmani] dari [Abdullah bin Mas'ud] radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda padaku: "Bacakanlah al Qur`an padaku." Aku

Keutamaan surat almulk Jami' At-TirmidziKitab keutamaan Al Qur`an

al Jusyami dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya ada satu surat dalam al Qur`an yang terdiri dari tiga puluhbbas al Jusyami] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya ada satu surat dalam al Qur`an yang terdiri dari tiga puluh a

Perintah untuk menjaga Al-Qur'an dan makruhnya mengatakan "Aku lupa ayat ini" Shahih MuslimKitab Shalatnya musafir dan penjelasan tentang qashar

dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jagalah oleh kalian al Qur`an ini dengan banyak membacanya, karenad] dari [Abu Burdah] dari [Abu Musa] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jagalah oleh kalian al Qur`an ini (dengan banyak membacanya), karena demi

Ibnu Abbas berkata "Maksud 'Libada' adalah kawan-kawannya Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar bersama sekelompok orang dari sahabatnya menuju Pasar 'Ukazh. Sedangkan parabair] dari [Ibnu Abbas] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar bersama sekelompok orang dari sahabatnya menuju Pasar 'Ukazh. Sedangkan para s

Menikah dengan mahar Al-Qur'an Shahih Al-BukhariKitab Nikah

kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.