Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 146 hadits

Firman Allah "...atau bersedekah.." yaitu memberi makan enam puluh orang miskin Shahih Al-BukhariKitab Hajji

'alaihi wasallam berkata: "Laksanakanlah shaum tiga hari atau bershadaqah sebanyak faraq tiga sha' terhadap enam orang atau berqurban dengan yang mudahlallahu 'alaihi wasallam berkata: "Laksanakanlah shaum tiga hari atau bershadaqah sebanyak faraq (tiga sha') terhadap enam orang atau berqurban dengan yang mudah buatmu

Wanita yang sedang haidl meninggalkan shaum (puasa) Shahih Al-BukhariKitab Haidl

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far

Niat puasa di siang hari Shahih Al-BukhariKitab Shaum

ia meneruskan makannya atau hendaklah shaum dan barangsiapa yang belum makan maka hendaklah ia tidak makan maksudnya teruskan berpuasahendaklah ia meneruskan makannya atau hendaklah shaum dan barangsiapa yang belum makan maka hendaklah ia tidak makan (maksudnya teruskan berpuasa) ".

Dosa membaca alquran disertai riya", menjadikannya lahan mencari makan, atau sombong karenanya Shahih Al-BukhariKitab Keutamaan Al Qur`an

bila melihat shalat mereka, begitu juga dengan shaum kalian jika melihat shaum mereka, serta amal kalian jika melihat amal mereka. Akan tetapi, mereka membaca Al

Hak tamu dalam hal puasa Shahih Al-BukhariKitab Shaum

hak atasmu". Dan aku bertanya tentang shaum Daud. Maka Beliau menjawab: "Itu sama halnya separoh dari puasa Dahar puasa sepanjang tahunmempunyai hak atasmu". Dan aku bertanya tentang shaum Daud. Maka Beliau menjawab: "Itu sama halnya separoh dari puasa Dahar (puasa sepanjang tahun) ".

Firman Allah "...Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah…" Shahih Al-BukhariKitab Hajji

wasallam berkata: "Cukurlah rambutmu, lalu shaum tiga hari atau berilah makan enam orang miskin atau berqurban dengan seekor

Shalat Dluha Ketika Berada di Tempat Tinggal Shahih Al-BukhariKitab Jum'at

tinggalkan hingga aku meninggal dunia, yaitu shaum tiga hari pada setiap bulan, shalat Dhuha dan tidur dengan shalat witir terlebih

Puasa Daud Shahih Al-BukhariKitab Shaum

'alaihi wasallam dikabarkan tentang shaumku lalu Beliau menemuiku. Maka aku berikan kepada Beliau bantal terbuat dari kulit yang disamak yang isinya dari

Asyura, hari apa? Jami' At-TirmidziKitab Puasa

Para ulama berselisih pendapat mengenai shaum 'Asyuro', sebagian mereka mengatakan, 'asyuro' tanggal sembilan, sebagian lagi mengatakan, hari kesepuluh.shahih. Para ulama berselisih pendapat mengenai shaum 'Asyuro', sebagian mereka mengatakan, ('asyuro') tanggal sembilan, sebagian lagi mengatakan, hari kesepuluh. Diri

Kewajiban puasa ramadan Shahih Al-BukhariKitab Shaum

apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang shaum puasa?". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "shaum di bulan Ramadhan kecuali bila kamu mauaku apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang shaum (puasa)?". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "shaum di bulan Ramadhan kecuali bila kamu mau mena

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.