Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 146 hadits

Masjid Baitul Maqdis Shahih Al-BukhariKitab Jum'at

bersama suami atau mahramnya, dan tidak boleh shaum pada hari Raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adhha, dan tidak boleh shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari

Tertahan dari pelaksanaan haji Shahih Al-BukhariKitab Hajji

dan dia menyembelih hewan qurban atau shaum jika tidak membawa hewan qurban?". Dan dari 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhrierikutnya, dan dia menyembelih hewan qurban atau shaum jika tidak membawa hewan qurban?". Dan dari ['Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhri] be

Sedekah Dapat Menghapuskan Dosa Shahih Al-BukhariKitab Zakat

Fitnah itu akan terhapus oleh shalat, shaum. shadaqah dan berbuat kebaikan ma'ruf ". Berkata, Sulaiman; "Dia mengatakan shalat, shaum. shadaqah dan amartangganya. Fitnah itu akan terhapus oleh shalat, shaum. shadaqah dan berbuat kebaikan (ma'ruf) ". Berkata, Sulaiman; "Dia mengatakan shalat, shaum. shadaqah dan amar ma

Rukhsah tidak melakukan puasa Asyura Jami' At-TirmidziKitab Puasa

merupakan hadits shahih, mereka berpendapat shaum 'Asyura' hukumnya tidak wajib, namun siapa yang ingin dia boleh melakukannya untuk meraih keutamaan yang ada

Orang yang berperang dirukhsahkan tidak puasa Jami' At-TirmidziKitab Puasa

dia bertanya kepada Ibnu Al Musayyib tentang shaum di waktu safar, lalu dia menceritakan dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata, kami berperang bersamaa dia bertanya kepada [Ibnu Al Musayyib] tentang shaum di waktu safar, lalu dia menceritakan dari [Umar bin Al Khaththab], dia berkata, kami berperang bersama Rasululla

Motivasi puasa Asyura Jami' At-TirmidziKitab Puasa

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Ahmad bin 'Abdah Adl Dlabi keduanya berkata, telah menceritakan kepada

Memberi makan sebagai fidyah adalah setengah sha' Shahih Al-BukhariKitab Hajji

"Benar". Maka Beliau berkata: "Laksanakanlah shaum tiga hari atau berilah makan enam orang miskin yang untuk setiap satu orang miskin sebanyak setengah

Hajinya kaum wanita Shahih Al-BukhariKitab Hajji

suaminya atau mahramnya dan tidak boleh shaum dua hari raya, 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adhha, dan tidak boleh melaksanakan dua shalat, yaitu setelah 'Ashar

Memberikan seperlima (bagian ghanimah) adalah dari agama Shahih Al-BukhariKitab Bagian seperlima

Beliau,. mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum di bulan Ramadlan dan agar kalian menerapkan ketentuan seperlima untuk Allah dari harta ghanimah yang kalian

Kewajiban Berzakat Shahih Al-BukhariKitab Zakat

tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan shaum puasa bulan Ramadhan. Kemudian orang Badui itu berkata,: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, akukamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan shaum (puasa) bulan Ramadhan. Kemudian orang Badui itu berkata,: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, aku tidak

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.