Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 140 hadits

Firman Allah "...atau bersedekah.." yaitu memberi makan enam puluh orang miskin Kitab Hajji

'alaihi wasallam berkata: "Laksanakanlah shaum tiga hari atau bershadaqah sebanyak faraq tiga sha' terhadap enam orang atau berqurban dengan yang mudahlallahu 'alaihi wasallam berkata: "Laksanakanlah shaum tiga hari atau bershadaqah sebanyak faraq (tiga sha') terhadap enam orang atau berqurban dengan yang mudah buatmu

Wanita yang sedang haidl meninggalkan shaum (puasa) Kitab Haidl

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far

Niat puasa di siang hari Kitab Shaum

ia meneruskan makannya atau hendaklah shaum dan barangsiapa yang belum makan maka hendaklah ia tidak makan maksudnya teruskan berpuasahendaklah ia meneruskan makannya atau hendaklah shaum dan barangsiapa yang belum makan maka hendaklah ia tidak makan (maksudnya teruskan berpuasa) ".

Dosa membaca alquran disertai riya", menjadikannya lahan mencari makan, atau sombong karenanya Kitab Keutamaan Al Qur`an

bila melihat shalat mereka, begitu juga dengan shaum kalian jika melihat shaum mereka, serta amal kalian jika melihat amal mereka. Akan tetapi, mereka membaca Al

Hak tamu dalam hal puasa Kitab Shaum

hak atasmu". Dan aku bertanya tentang shaum Daud. Maka Beliau menjawab: "Itu sama halnya separoh dari puasa Dahar puasa sepanjang tahunmempunyai hak atasmu". Dan aku bertanya tentang shaum Daud. Maka Beliau menjawab: "Itu sama halnya separoh dari puasa Dahar (puasa sepanjang tahun) ".

Firman Allah "...Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah…" Kitab Hajji

wasallam berkata: "Cukurlah rambutmu, lalu shaum tiga hari atau berilah makan enam orang miskin atau berqurban dengan seekor

Shalat Dluha Ketika Berada di Tempat Tinggal Kitab Jum'at

tinggalkan hingga aku meninggal dunia, yaitu shaum tiga hari pada setiap bulan, shalat Dhuha dan tidur dengan shalat witir terlebih

Puasa Daud Kitab Shaum

'alaihi wasallam dikabarkan tentang shaumku lalu Beliau menemuiku. Maka aku berikan kepada Beliau bantal terbuat dari kulit yang disamak yang isinya dari

Kewajiban puasa ramadan Kitab Shaum

apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang shaum puasa?". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "shaum di bulan Ramadhan kecuali bila kamu mauaku apa yang telah Allah wajibkan buatku tentang shaum (puasa)?". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "shaum di bulan Ramadhan kecuali bila kamu mau mena

Firman Allah "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu…" Kitab Shaum

'alaihi wasallam ada seseorang apabila sedang shaum lalu tiba waktu berbuka dia pergi tidur sebelum berbuka sehingga dia tidak memakan sesuatu pada malam dan siang