Muslim.pizza

All-in-one aplikasi untuk belajar islam

Sekitar 839 hadits

Tidak memerangi khawarij untuk menenangkan masyarakat Shahih Al-BukhariKitab Meminta taubat orang-orang murtad dan para pembangkan serta memerangi mereka

datang seraya menegur Nabi; 'Hendaklah engkau berbuat adil! ' Spontan Nabi menjawab: "siapa lagi yang berbuat adil jika aku tak berbuat adil?" Umar kemudianmi datang seraya menegur Nabi; 'Hendaklah engkau berbuat adil! ' Spontan Nabi menjawab: "siapa lagi yang berbuat adil jika aku tak berbuat adil?" Umar kemudian berujar;

Larangan memakan bawang atau berambang atau yang semisal itu Shahih MuslimKitab Masjid dan tempat-tempat shalat

mereka untuk rakyat dengan tujuan agar mereka berbuat adil atas mereka, dan agar mereka mengajari manusia tentang agama mereka dan sunnah Nabi

Penjelasan bahwa Al-Qur'an turun dengan tujuh dialek dan penjelasan tentang maknanya Shahih MuslimKitab Shalatnya musafir dan penjelasan tentang qashar

Dan ia menambahkan; "Dan aku hampir saja berbuat kasar terhadapnya di saat shalat. Namun aku berusaha bersabar hingga ia mengucapkan salam." Telah

Keutamaan sedekah dengan diam-diam Shahih MuslimKitab Zakat

dirayu oleh wanita bangsawan lagi cantik untuk berbuat mesum lalu ia menolak seraya berkata, 'Aku takut kepada Allah.' Dan seorang yang bersedekah dengan diam-diam,

Puasanya bagi orang yang dipagi hari mengalami junub Shahih MuslimKitab Puasa

hal itu padanya. Maka Marwan berkata, "Aku aku berbuat sesuatu atas kalian, kecuali bila kalian segera menemui Abu Hurairah dan membantah apa yang telah

perkara yang harus dilakukan bagi orang yang thawaf di ka'bah dan sa'I dengan tetap berpakaian ihram Shahih MuslimKitab Haji

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah berbuat demikian, dan bagaimana dengan Asma` dan Zubair yang juga pernah melakukannya?" Maka aku mendatangi Urwah danwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah berbuat demikian, dan bagaimana dengan Asma` dan Zubair yang juga pernah melakukannya?" Maka aku mendatangi Urwah dan m

Apa yang dilakukan terhadap hewan kurban jika sakit di jalan Shahih MuslimKitab Haji

kurban itu. Ibu Abbas berkata; Kamu telah berbuat salah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengirimkan bersama seorang laki-laki danhewan kurban itu. Ibu Abbas berkata; Kamu telah berbuat salah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengirimkan bersama seorang laki-laki (dan mengangkatnya

Bab Shahih MuslimKitab Li'an

Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat serong dengan Syarik bin Sahma` yaitu saudara seibu Barra` bin Malik, dan laki-laki pertama kali yang

Keutamaan memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan Shahih MuslimKitab Pengairan

' laki-laki itu menjawab, 'Saya belum pernah berbuat kebaikan sama sekali, melainkan saya adalah seorang laki-laki yang memiliki harta benda, saya juga melakukan

Peperangan Ahzab Shahih MuslimKitab Jihad dan ekspedisi

Hudzaifah berkata, "Betulkah kalian akan berbuat seperti itu?" aku sendiri pernah mengalami perang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketikabgguh." Hudzaifah berkata, "Betulkah kalian akan berbuat seperti itu?" aku sendiri pernah mengalami perang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika perang

Peperangan Ahzab Shahih MuslimKitab Jihad dan ekspedisi

tidak menyukai kami, namun bila mereka hendak berbuat firnah, maka mereka enggan kepada kami." Sambil mengerasnya bacaannya." Telah menceritakan kepada kami

Wajibnya memenuhi isi bait Shahih MuslimKitab Kepemimpinan

kepala pemerintahan yang merekan akan banyak berbuat dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?" beliau menjawab:h (kepala pemerintahan) yang merekan akan banyak berbuat dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?" beliau menjawab: "Tepati

Larangan makan kurma dua biji-dua biji sekaligus saat bersama orang banyak Shahih MuslimKitab Minuman

yang sedang makan dan menegur; "Jangan kalian berbuat Iqraan, karena Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang Iqraan kecuali dengan meminta izin

Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam orang yang sangat pemalu Shahih MuslimKitab Keutamaan

wasallam seraya berkata; "Beliau tidak pernah berbuat kejelekan dan tidak menyuruh untuk berbuat kejelekan." Lalu Abdullah bin Amru berkata; Rasulullah shallallahu

Bagaimana penciptaan Adam dalam perut ibunya Shahih MuslimKitab Takdir

seseorang akan menjadi sengsara sebelum ia berbuat apa-apa? ' Hudzaifah berkata kepada Amir; 'Apakah kamu masih merasa heran mendengar pernyataan itu?ngkin seseorang akan menjadi sengsara sebelum ia berbuat apa-apa? ' Hudzaifah berkata kepada Amir; 'Apakah kamu masih merasa heran mendengar pernyataan itu? Sesungguhny

Mantap dalam berdoa dan tidak mengatakan 'Jika Engkau mau' Shahih MuslimKitab Dzikir, doa, taubat dan istighfar

kamu dengan sungguh-sungguh, karena Allah akan berbuat menurut kehendak-Nya tanpa ada yang dapat

Wudlu tiga kali-tiga kali Sunan Abu DawudKitab Thaharah

mengurangi dari keterangan ini, maka dia telah berbuat kejelekan dan kezhaliman atau kezhaliman dan

Penjelasan tentang petunjuk (adab) berjalan menuju masjid Sunan Abu DawudKitab Shalat

menjalin kedua tanganku, maka dia melarangku berbuat demikian dan berkata; Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang

Multazam Sunan Abu DawudKitab Manasik

Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam berbuat. Kemudian aku pergi dan melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah keluar dari Ka'bah bersama para

Penjelasan tentang Li'an Sunan Abu DawudKitab Talak

ada seorang laki-laki yang menuduh isterinya berbuat zina. Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memisahkan antara kedua saudara Bani Al

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.