Muslim.pizza

All-in-one aplikasi untuk belajar islam

Sekitar 839 hadits

Membebaskan bagian miliknya pada diri seorang budak Shahih MuslimKitab Sumpah

adil, tidak boleh curang dan tidak boleh berbuat zhalim, kemudian dia memerdekakan dengan hartanya, jika dia

Orang yang mengakui perzinaannya Shahih MuslimKitab Hudud

Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk berbuat sesuatu kepadanya, niscaya aku akan memberikan hukuman kepadanya sebagai pelajaran -atau akan aku kasih

Wasiat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam untu penduduk Mesir Shahih MuslimKitab Keutamaan sahabat

telah dapat menguasai negeri Mesir, maka berbuat baiklah kepada para penduduknya! Karena, bagaimanapun, mereka memiliki hak untuk dilindungi, sebagaimana kaum

Wasiat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam untu penduduk Mesir Shahih MuslimKitab Keutamaan sahabat

telah dapat menguasai negeri Mesir, maka berbuat baiklah kepada para penduduknya! Karena, bagaimanapun, mereka memiliki hak untuk dilindungi, sebagaimana kaum

Kerelaan orang yang menghimpun zakat Sunan Abu DawudKitab Zakat

apa yang mereka inginkan, jika mereka berbuat adil maka itu adalah kebaikan buat kalian dan jika mereka berbuat dzalim maka dosanya bagi mereka, buatlah

Kerelaan orang yang menghimpun zakat Sunan Abu DawudKitab Zakat

petugas pengambil zakat datang kepada Kami dan berbuat zhalim kepada Kami. Jarir berkata; kemudian beliau berkata; "Buatlah para petugas zakat kalian ridha." Mereka

Memberi kepada orang yang meminta dengan nama Allah Sunan Abu DawudKitab Zakat

penuhilah undangannya, dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian maka balaslah, kemudian apabila kalian tidak mendapat sesuatu untuk membalasnya maka

Kikir Sunan Abu DawudKitab Zakat

kekerabatan, dan mereka diperintahkan untuk berbuat dosa maka merekapun berbuat

Orang yang mendahulukan sesuatu atas sesuatu yang lain dalam haji Sunan Abu DawudKitab Manasik

mencoreng kehormatan seorang muslim dan ia berbuat kedzaliman, maka itulah orang yang berdosa lagi

Besarnya urusan ghulul (mencuri harta ghanimah) Sunan Abu DawudKitab Jihad

berkata: "Sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat berkhianat di jalan Allah." Kemudian kami memeriksa barangnya, dan kami dapati butiran mutiara Yahudi yang

Penegakkan hukuman had bagi orang yang sakit Sunan Abu DawudKitab Hudud

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbuat serong zina, maka beliau bersabda: "Wahai Ali, pergi dan tegakkanlah had atas dirinya." Aku lalu pergikeluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbuat serong (zina), maka beliau bersabda: "Wahai Ali, pergi dan tegakkanlah had atas dirinya." Aku lalu pergi menemu

Diam hari jumat untuk mendengar khutbah Sunan An-Nasa'iKitab Jumat

padahal imam sedang khutbah, ia telah berbuat

Meminta perlindungan dari kehinadinaan Sunan An-Nasa'iKitab Meminta perlindungan

dari kefakiran, merasa kurang dan kehinaan, berbuat zhalim atau

Meminta perlindungan dari kesesatan Sunan An-Nasa'iKitab Meminta perlindungan

Allah! Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kesalahan, atau kesesatan, atau berbuat zhalim, atau dizhalimi, berbuat bodoh atau

Menyuruh diam ketika khutbah Sunan An-Nasa'iKitab Shalat idul adha-Idul Fithri

ketika imam sedang khutbah, maka kamu telah berbuat

Shalat dengan memakai khuff (sepatu yang menutupi maka kaki) Shahih Al-BukhariKitab Shalat

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbuat seperti ini." Ibrahim berkata, "Yang jadi mengherankan mereka adalah karena Jarir adalah termasuk di antara

Bab: Sutrah (pembatas) tempat shalat Shahih Al-BukhariKitab Shalat

orang-orang shalat di belakangnya. Beliau juga berbuat seperti itu ketika dalam bepergian, yang kemudian diteruskan oleh para pemimpin Khulafan orang-orang shalat di belakangnya. Beliau juga berbuat seperti itu ketika dalam bepergian, yang kemudian diteruskan oleh para pemimpin (Khulafa Rasyidun)."

Ucapan seseorang, "Kami ketinggalan shalat". Shahih Al-BukhariKitab Adzan

Beliau pun bersabda: "Janganlah kalian berbuat seperti itu. Jika kalian mendatangi shalat maka datanglah dengan tenang, apa yang kalian dapatkan dari shalat

Keimaman seorang yang terfitnah (dituduh fasik) atau seorang ahli bid'ah Shahih Al-BukhariKitab Adzan

kebaikan dengan mendirikan shalat, maka berbuat baiklah shalat bersama mereka. Dan jika mereka berbuat keburukan kesalahan, maka jauhilah keburukanakukan kebaikan (dengan mendirikan shalat), maka berbuat baiklah (shalat) bersama mereka. Dan jika mereka berbuat keburukan (kesalahan), maka jauhilah keburukan mereka.

Mengangkat Kedua Belah Tangan pada Takbir Pertama, Hendak Ruku' dan Ketika Bangkit dari Ruku' Shahih Al-BukhariKitab Adzan

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbuat seperti

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.