Muslim.pizza

All-in-one aplikasi untuk belajar islam

Sekitar 839 hadits

Orang yang minta perlindungan dari hutang Shahih Al-BukhariKitab Mencari pinjaman dan melunasi hutang

Ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Lalu ada seseorang yang bertanya: "Mengapa anda banyak meminta perlindungan darimaghram" (Ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang). Lalu ada seseorang yang bertanya: "Mengapa anda banyak meminta perlindungan dari hut

Jaminan dan perlindungan kaum muslimin Shahih Al-BukhariKitab Jizyah

air hingga wilayah anu. Maka barangsiapa yang berbuat kemungkaran bid'ah yang dilarang agama didalamnya atau membantu orang berbuat bid'ah maka orang itu akaner air hingga wilayah anu. Maka barangsiapa yang berbuat kemungkaran (bid'ah) yang dilarang agama didalamnya atau membantu orang berbuat bid'ah maka orang itu akan mend

Dosa seseorang yang mengadakan perjanjian lalu khianat Shahih Al-BukhariKitab Jizyah

ini hingga wilayah anu. Maka barangsiapa yang berbuat kemungkaran bid'ah yang dilarang agama didalamnya atau membantu orang berbuat bid'ah maka orang itu akanng ini hingga wilayah anu. Maka barangsiapa yang berbuat kemungkaran (bid'ah) yang dilarang agama didalamnya atau membantu orang berbuat bid'ah maka orang itu akan mend

Keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar Shahih Al-BukhariKitab Peperangan

beliau bertanya: "Apa yang mendorongmu berbuat seperti?". Hathib menjawab; "Demi Allah, tidaklah aku bermaksud untuk tidak beriman kepada Allah danKemudian beliau bertanya: "Apa yang mendorongmu berbuat seperti?". Hathib menjawab; "Demi Allah, tidaklah aku bermaksud untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Menjaga lisan bagi yang berpuasa Shahih MuslimKitab Puasa

hari, maka janganlah ia berkata-kata kotor dan berbuat kesia-siaan. Bila ia caci seseorang atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, "Sesungguhnya saya

Larangan bersumpah atas nama bapak Sunan Abu DawudKitab Sumpah dan Nadzar

selain nama Allah, maka sungguh ia telah berbuat

Kezhaliman di bawah kezhaliman Shahih Al-BukhariKitab Iman

bertanya: "Siapakah diantara kami yang tidak berbuat zhalim? Maka Allah 'azza wajalla menurunkan firman-Nya: "Sesungguhnya kesyirikan adalah kezhaliman yanglam bertanya: "Siapakah diantara kami yang tidak berbuat zhalim? Maka Allah 'azza wajalla menurunkan (firman-Nya): "Sesungguhnya kesyirikan adalah kezhaliman yang besar

Khutbah pada hari nahr (penyembelihan kurban) Sunan Ibnu MajahKitab Manasik

negeri kalian ini. Ingatlah! Tidaklah seorang berbuat kemaksiatan kecuali atas dirinya sendiri, maka janganlah orang tua menzhalimi anaknya. Ingatlah!an negeri kalian ini. Ingatlah! Tidaklah seorang berbuat (kemaksiatan) kecuali atas dirinya sendiri, maka janganlah orang tua menzhalimi anaknya. Ingatlah! Sesungguhnya

Hukuman had adalah bentuk dari kafarah Sunan Ibnu MajahKitab Hudud

terhadap hambanya. Dan barang siapa berbuat dosa di dunia kemudian Allah menutupinya, maka hal itu karena Allah lebih mulia dari mengulangi sesuatu yang

riya dan sum'ah Sunan Ibnu MajahKitab Zuhud

ada seorang penyeru yang menyeru, "Barangsiapa berbuat syirik yang ia kerjakan untuk selain Allah, hendaknya ia meminta balasan kepada selain Allah tersebut,

Angan-angan dan ajal Sunan Ibnu MajahKitab Zuhud

yang menggigitnya- dari segala tempat. Jika ia berbuat salah, maka ia akan terkena garis ini. Adapun garis segi empat yang mengitarinya adalah ajal yang

Memperlakukan wanita haidh Sunan An-Nasa'iKitab Haidh dan Istihadhoh

berkumpul dengan mereka di rumah, serta berbuat apa saja selain bersetubuh. Perempuan Yahudi tersebut berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak

Sanksi-sanksi Sunan Ibnu MajahKitab Fitnah

Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim ' Qs. Huud;apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim) ' (Qs. Huud; 102).

Mandi pada hari jumat Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

imam dan mendengarkan khutbah serta tidak berbuat sia-sia maka setiap langkah akan dihitung sebagai ibadah selama satu tahun dengan pahala puasa dan tahajud.

Puasa enam hari di bulan Syawal Sunan Ibnu MajahKitab Puasa

setahun secara sempurna. Dan barangsiapa berbuat satu kebaikan maka ia akan mendapat sepuluh pahala yang semisal.

Keutamaan beramal Sunan Ibnu MajahKitab Adab

sepuluh kebaikan serupa, dan barangsiapa berbuat satu keburukan, maka baginya satu keburukan yang setimpal atau Aku akan mengampuninya. Dan barangsiapa

Takdir Sunan Ibnu MajahKitab Mukadimah

saja?" beliau menjawab: "Jangan, tetaplah berbuat dan jangan menyerah. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya." Kemudianpasrah saja?" beliau menjawab: "Jangan, tetaplah berbuat dan jangan menyerah. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya." Kemudian beliau

Ghulul (mencuri ghanimah sebelum dibagi) Sunan Ibnu MajahKitab Jihad

hal itu beliau bersabda: 'Sahabat kalian telah berbuat ghulul mencuri ghanimah sebelum dibagikan di jalan Allah.' Zaid berkata; 'Carilah padanya dan ternyata iat hal itu beliau bersabda: 'Sahabat kalian telah berbuat ghulul (mencuri ghanimah sebelum dibagikan) di jalan Allah.' Zaid berkata; 'Carilah padanya dan ternyata ia tel

Menghitung tasbih dengan tangan Jami' At-TirmidziKitab Do'a

aku adalah termasuk diantara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkanya aku adalah termasuk diantara orang-orang yang berbuat aniaya). Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan bag

Li'an dengan suami menuduh isterinya selingkuh Sunan An-Nasa'iKitab Thalak

seorang laki-laki yang menuduh isterinya berbuat zina. Maka Hisyam menceritakan kepada kami dari Muhammad ia berkata; aku telah bertanya kepada Anas binengenai seorang laki-laki yang menuduh isterinya berbuat zina. Maka [Hisyam] menceritakan kepada kami dari [Muhammad] ia berkata; aku telah bertanya kepada [Anas bin Ma

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.