Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 328 hadits

Penjelasan tentang sebesar-besar dosa besar Kitab Iman

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Walid bin Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Muhammad

Barangsiapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu akan masuk surga, dan barangsiapa mensekutukan Kitab Iman

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar, Ibnu al-Mutsanna berkata, telah

Haramnya bunuh diri, dan bahwa barangsiapa membunuh dirinya dengan sesuatu Kitab Iman

Telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan al-Misma'i telah menceritakan kepada kami Mu'adz -yaitu Ibnu Hisyam-

Angin yang berhembus sebelum datangnya hari kiamat dan akan mengambil setiap orang yang dalam hatinya ada keimanan Kitab Iman

berkata; seberat biji sawi sekali pun- dari keimanan kecuali Allah akan

Keutamaan dzikir dan merenung terhadap perkara akhirat Kitab Tabuat

bersabda: "Wahai Hanzhalah, perbaharuilah iman secara berkala dari waktu ke waktu, secara bertahap, tidak spontanitas, sekiranya keadaan kalian adalahbeliau bersabda: "Wahai Hanzhalah, perbaharuilah iman secara berkala (dari waktu ke waktu, secara bertahap, tidak spontanitas), sekiranya keadaan kalian adalah sebagaim

Keutamaan jihad dan keluar di jalan Allah Kitab Kepemimpinan

kecuali karena ingin jihad di jalan-Ku, ia iman dengan Aku dan membenarkan para rasul-Ku, maka Aku menjamin akan memasukkannya ke dalam surga atau

Barangsiapa membunuh di jalan Allah maka dosanya akan terhapus Kitab Kepemimpinan

"Sesungguhnya jihad fi sabilillah serta iman kepada Allah, adalah amalan yang paling utama." Maka seorang laki-laki berdiri seraya bertanya, "Wahai

Surat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada Hiraclius Kitab Jihad dan ekspedisi

kepada penerjemahnya, "Tanyakan kepadanya, bagaimana kebangsaan orang itu di kalanganmu." Abu Sufyan berkata, "Jawabku, "Dia seorang bangsawan di kalangan kami."