Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 215 hadits

Jika penarik zakat melakukan kezhaliman dalam masalah zakat Kitab Zakat

Sekelompok orang datang dari petugas pengambil zakat utusanmu berbuat zhalim." Beliau bersabda: 'Buatlah para petugas pengambil zakat yang mengambil zakat kalian

Firman-Nya "Jangan kau pilih yang buruk untuk kalian infakkan" Kitab Zakat

kemudian bersabda: "Ohh, kalaulah saja pemilik zakat ini mengeluarkan zakat yang lebih baik dari ini…Oh, pemilik zakat ini akan memakan kurma yang paling jelek pada

Syighar Kitab Penikahan

Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Mas'adah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Bisyr, ia berkata;

Zakat uang perak Kitab Zakat

'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah dan tidak ada

Zakat uang perak Kitab Zakat

'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah dan tidak ada

Ukuran dikenaik kewajiban zakat Kitab Zakat

'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor dan tidak adahu zakat

Zakat uang perak Kitab Zakat

'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah dan tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada

Zakat unta Kitab Zakat

'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima dzaud ekor danhallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima dzaud (ekor) dan ti

Zakat uang perak Kitab Zakat

'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima ekor uqiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor dan tidak

Zakat unta Kitab Zakat

'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima dzaud ekor, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah dan tidakhallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima dzaud (ekor), tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah dan tidak a