Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 864 hadits

Menunggu Sampai Jenazah Dikubur Shahih Al-BukhariKitab Jenazah

"Barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya maka baginya pahala satu qirath, dan barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga

Keutamaan shalat jenazah dan mengiringinya Shahih MuslimKitab Jenazah

"Siapa yang turut menyaksikan pengurusan jenazah hingga ia menshalitinya, maka baginya pahala sebesar satu qirath. Sedangkan siapa yang turut menyaksikan

Mengiringi jenazah Sunan Ibnu MajahKitab Jenazah

wasallam bersabda: "Bersegeralah dalam membawa jenazah, jika ia orang shalih maka engkau telah menyegerakan suatu kebaikan. Jika ia bukan orang shalih, maka kalian

Mengiringi jenazah Sunan Ibnu MajahKitab Jenazah

mengendarai kendaraan ketika mengantar jenazah, maka beliau bersabda: "Apakah kalian tidak malu, Malaikat Allah berjalan dengan kaki sementara kalian

Mengiringi jenazah Sunan Ibnu MajahKitab Jenazah

bahwa beliau melihat orang-orang membawa jenazah dengan tergesa-gesa, maka beliau bersabda: "Hendaklah kalian tenang dalam membawa.

Mengiringi jenazah Sunan Ibnu MajahKitab Jenazah

bin Mas'ud berkata, "Barangsiapa mengiring jenazah hendaklah ia panggul pada setiap sisinya karena hal itu termasuk sunnah, Barangsiapa mau memanggulnyallah bin Mas'ud] berkata, "Barangsiapa mengiring jenazah hendaklah ia panggul pada setiap sisinya karena hal itu termasuk sunnah, Barangsiapa mau memanggulnya hendaklah

Membacakan untuk jenazah dengan alfatihah Jami' At-TirmidziKitab Jenazah

shallallahu 'alaihi wasallam membacakan untuk jenazah surat Al Fatihah. Ahmad bin Hanbal berkata, "Hadits semakna diriwayatkan dari Ummu Syarik." Abu 'Isaah shallallahu 'alaihi wasallam membacakan untuk jenazah surat Al Fatihah. (Ahmad bin Hanbal) berkata, "Hadits semakna diriwayatkan dari Ummu Syarik." Abu 'Isa berkata;

Rukhsah dalam hal ini Jami' At-TirmidziKitab Jenazah

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengiringi jenazah Abu Dahdah dengan berjalan dan pulang dengan menaiki kuda. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan

Penilaian adil, berapa jumlah yang dibutuhan? Shahih Al-BukhariKitab Kesaksian

di sisi 'Umar radliallahu 'anhu saat lewat jenazah lalu jenazah itu dipuji dengan kebaikan maka 'Umar berkata: "Pasti". Kemudian lewat jenazah lain lalu dipujiduk di sisi ['Umar] radliallahu 'anhu saat lewat jenazah lalu jenazah itu dipuji dengan kebaikan maka 'Umar berkata: "Pasti". Kemudian lewat jenazah lain lalu dipuji pu

Menguburkan Mayat di Malam Hari Shahih Al-BukhariKitab Jenazah

pernah mengerjakan shalat jenazah untuk seorang laki-laki yang telah dikebumikan pada malam hari. Beliau mengerjakannya bersama dengan para