Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 3117 hadits

Jizyah dan berdamai dengan kafir dzimmi dan harbi Shahih Al-BukhariKitab Jizyah

bercerita kepada kami al Fadlal bin Ya'qub telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Ja'far ar-Raqqiy telahTelah bercerita kepada kami [al Fadlal bin Ya'qub] telah bercerita kepada kami ['Abdullah bin Ja'far ar-Raqqiy] telah b

Tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah Shahih Al-BukhariKitab Qadar

Abdullah telah mengabarkan kepada kami Khalid al Hadzdza` dari Abu Utsman an Nahdi dari Abu Musa menuturkan; kami pernah bersama Rasulullahkami [Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Khalid al Hadzdza`] dari [Abu Utsman an Nahdi] dari [Abu Musa] menuturkan; kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu'ala

"Tidak ada musibah yang menimpa kami selain yang Allah tetapkan bagi kami" Shahih Al-BukhariKitab Qadar

kepadaku Ishaq bin Ibrahim al Hanzhali telah memberitakan kepada kami An Nadhr telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Furat dari Abdullahmenceritakan kepadaku [Ishaq bin Ibrahim al Hanzhali] telah memberitakan kepada kami [An Nadhr] telah menceritakan kepada kami [Dawud bin Abi Furat] dari [Abdullah bin

Qisas pada hari kiamat Shahih Al-BukhariKitab Hal-hal yang melunakkan hati

menceritakan kepadaku Shalat bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' perihal firmanTelah menceritakan kepadaku [Shalat bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai'] perihal firman alla

Ucapan seseorang "Demi umur Allah" Shahih Al-BukhariKitab Sumpah dan Nadzar

menceritakan kepada kami Ibrahim dari Shalih dari Ibnu Syihab -lewat jalur periwayatan lain- telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telahtelah menceritakan kepada kami [Ibrahim] dari [Shalih] dari [Ibnu Syihab] -lewat jalur periwayatan lain- telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Minhal] telah mencer

Penjelasan tentang status keimanan seseorang yang benci kepada bapaknya padahal ia tahu Shahih MuslimKitab Iman

bin Basyir telah mengabarkan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dia berkata, "Ketika Ziyad diklaim sebagai bapak maka aku bertemu Abu Bakarah, lalu akuaim bin Basyir] telah mengabarkan kepada kami [Khalid] dari [Abu Utsman] dia berkata, "Ketika Ziyad diklaim (sebagai bapak) maka aku bertemu Abu Bakarah, lalu aku berka

Bab Shahih MuslimKitab Zuhud dan kelembutan hati

berkata: Kami dulu, keluarga Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam tinggal selama sebulan, kami tidak menyalakan api kecuali kurma dan air. Telah

Balasan bagi orang mukmin di dunia dan akhirat Shahih MuslimKitab Sifat hari kiamat, surga dan neraka

kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik ia menceritakan dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, bila orang kafir mengerjakan suatu kebaikan,nceritakan kepada kami [Qatadah] dari [Anas bin Malik] ia menceritakan dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, bila orang kafir mengerjakan suatu kebaikan, dengan

Membunuh ular Shahih MuslimKitab Salam

Sufyan bin 'Uyainah dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bunuhlah semua ular, terutama ular bergarisami [Sufyan bin 'Uyainah] dari [Az Zuhri] dari [Salim] dari [Bapaknya] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bunuhlah semua ular, terutama ular bergaris dua

Makan daging kuda Shahih MuslimKitab Buruan, sembelihan, dan hewan-hewan yang dimakan

daging kuda dan keledai liar, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami makan daging keledai jinak." Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahirmemakan daging kuda dan keledai liar, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami makan daging keledai jinak." Dan telah menceritakan kepadaku [Abu At Thahir] t

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.