Muslim.pizza

All-in-one aplikasi untuk belajar islam

Sekitar 1000 hadits

Sutrah bagi imam juga sebagai bagi orang yang shalat di belakangnya Shahih Al-BukhariKitab Shalat

Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu 'Ubaid

Shalat menghadap tombak kecil Shahih Al-BukhariKitab Shalat

wasallam menancapkan sebuah tombak lalu shalat

Shalat di hadapan tiang Shahih Al-BukhariKitab Shalat

bin Al Akwa' datang ke Masjid, lalu dia shalat menghadap tiang yang dekat dengan tempat muhshaf. Lalu aku tanyakan, 'Wahai Abu Muslim, kenapa aku lihat kamulamah bin Al Akwa'] datang (ke Masjid), lalu dia shalat menghadap tiang yang dekat dengan tempat muhshaf. Lalu aku tanyakan, 'Wahai Abu Muslim, kenapa aku lihat kamu me

Shalat di hadapan tiang Shahih Al-BukhariKitab Shalat

Telah menceritakan kepada kami Qabishah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru bin 'Amir dari

Shalat di belakang orang yang sedang tidur Shahih Al-BukhariKitab Shalat

ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat sedangkan aku tidur di atas ranjangnya dengan membentang dihapannya. Ketika akan witir, beliau membangunkan

Shalat menghadap tempat tidur yang ditempati wanita yang sedang haidl Shahih Al-BukhariKitab Shalat

"Tempat tidurku berhadapan dengan tempat shalat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan terkadang pakaian beliau mengenaiku saat aku sedang

Shalat sebagai kafarah Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

berita kepada kami bahwasanya barangsiapa shalat di empat masjid maka dosanya akan diampuni! " Abu Ayyub berkata, "Wahai anak saudaraku, aku akan tunjukkansampai berita kepada kami bahwasanya barangsiapa shalat di empat masjid maka dosanya akan diampuni! " [Abu Ayyub] berkata, "Wahai anak saudaraku, aku akan tunjukkan kep

Shalat di kuburan Sunan Ibnu MajahKitab Jenazah

di atas kuburnya. Beliau melakukan takbir shalat untuknya sementara para sahabat berada di belakangnya. Beliau mendo`akannya kemudian pergi.rdiri di atas kuburnya. Beliau melakukan takbir (shalat) untuknya sementara para sahabat berada di belakangnya. Beliau mendo`akannya kemudian pergi. "

Shalat jamaah di malam yang turun hujan Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

"Serukanlah kepada manusia agar mereka shalat di rumah-rumah mereka. " hingga orang-orang pun berkata kepadanya, "Apa-apaan yang engkau lakukan ini?" Ibnuberkata, "Serukanlah kepada manusia agar mereka shalat di rumah-rumah mereka. " hingga orang-orang pun berkata kepadanya, "Apa-apaan yang engkau lakukan ini?" Ibnu Abb

Shalat sunah dua belas rakaat adalah sunah (nabi) Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

"Barangsiapa menjaga dua belas raka'at shalat sunnah maka akan dibangunkan baginya rumah di surga; empat raka'at sebelum zhuhur, dua raka'at setelah zhuhur,

Shalat nafilah sambil duduk Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

berkata; Aku bertanya kepada 'Aisyah tentang shalatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di waktu malam, maka ia pun menjawab, "Beliau kadang shalat malam] berkata; Aku bertanya kepada ['Aisyah] tentang shalatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di waktu malam, maka ia pun menjawab, "Beliau kadang shalat malam yan

Shalat hajat Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

berwudlu dan membaguskan wudlunya, kemudian shalat dua raka'at dan berdo'a, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta dan menghadap kepada-Mu dengan perantaraan

Shalat malam Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

sebarkanlah salam, berilah makanan, dan shalatlah di malam hari ketika orang-orang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat.

Shalat tathawwu' dalam perjalanan Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

Ibnu Umar dalam sebuah perjalanan, lalu ia shalat bersama kami, kemudian kami beranjak pergi bersamanya. " Ia berkata lagi, "Ibnu Umar menoleh dan melihatama [Ibnu Umar] dalam sebuah perjalanan, lalu ia shalat bersama kami, kemudian kami beranjak pergi bersamanya. " Ia berkata lagi, "Ibnu Umar menoleh dan melihat beberap

Shalat gerhana Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

kalian melihatnya gerhana maka laksanakanlah shalat.a kalian melihatnya (gerhana) maka laksanakanlah shalat. "

Shalat tasbih Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

Telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Abdurrahman Abu Isa Al Masruqi berkata, telah menceritakan kepada kami

Shalat gerhana Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat gerhana, beliau berdiri dan memperpanjang berdirinya, kemudian rukuk dan memperpanjang rukuknya, kemudian

Shalat hajat Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

makhluk-Nya, maka hendaklah ia berwudlu dan shalat dua raka'at, kemudian berdo'a "LAA ILAAHA ILLA ALLAHU AL HALIIMUL KARIIMU SUBHAANAALLAHU RABBAL 'ARSYIL

Shalat dengan kain yang digunakan untuk bersetubuh Sunan Ibnu MajahKitab Thaharah dan sunah-sunahnya

'alaihi wasallam; "apakah seseorang boleh shalat dengan mengenakan kain yang ia kenakan untuk bersetubuh dengan isterinya?" beliau menjawab: "Ya boleh, kecualiallahu 'alaihi wasallam; "apakah seseorang boleh shalat dengan mengenakan kain yang ia kenakan untuk bersetubuh dengan isterinya?" beliau menjawab: "Ya boleh, kecuali i

Shalat dengan kain yang digunakan untuk bersetubuh Sunan Ibnu MajahKitab Thaharah dan sunah-sunahnya

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat dengan kain yang ia pakai untuk bersetubuh?" Ummu Habibah menjawab; "Iya, jika tidak terkenah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat dengan kain yang ia pakai untuk bersetubuh?" Ummu Habibah menjawab; "Iya, jika tidak terkena kotoran."

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.