Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 6870 hadits

Bagi orang yang melaksanakan shalat empat rakaat sebelum zhuhur dan empat rakaar sesudah zuhur Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa shalat sebelum zhuhur empat raka'at dan setelahnya empat raka'at, maka Allah mengharamkannya masuk neraka.

Menyembelih hewan kurban; wajib ataukah tidak Sunan Ibnu MajahKitab Kurban

berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat

Qunut dalam shalat subuh Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

'alaihi wasallam melakukan qunut dalam shalat subuh mendo`akan salah satu suku arab selama sebulan, kemudian meninggalkannya.

Bacaan dalam shalat subuh Sunan Ibnu MajahKitab Mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya

Amru bin Huraits ia berkata; "Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dalam shalat subuh seakan aku mendengar beliau membaca; Sungguh,dari [Amru bin Huraits] ia berkata; "Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dalam shalat subuh seakan aku mendengar beliau membaca; (Sungguh, Aku

Perihal hajar aswad Jami' At-TirmidziKitab Haji

'alaihi wasallam, di manakah beliau shalat zhuhur pada hari Tarwiyah? ' dia menjawab; 'Di Mina.' Abdul Aziz berkata; "Aku bertanya; 'Di manakah beliaushallallahu 'alaihi wasallam, di manakah beliau shalat zhuhur pada hari Tarwiyah? ' dia menjawab; 'Di Mina.' (Abdul Aziz) berkata; "Aku bertanya; 'Di manakah beliau sh

Puasa susul-menyusul ( mengiringi puasa dengan puasa) Jami' At-TirmidziKitab Puasa

ingin berpuasa, jika kamu ingin melihat beliau shalat malam, pasti akan kamu dapati sedang shalat, demikian pula jika kamu ingin melihatnya tidur, maka akan kamu

Sutrah dalam shalat Shahih MuslimKitab Shalat

shallallahu'alaihiwasallam sedang mengimami shalat orang banyak di Mina. Lalu aku lewat di muka shaf, lalu aku turun, lalu aku mengirim pergi keledai betina

Sutrah dalam shalat Shahih MuslimKitab Shalat

Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berdiri shalat di Mina dalam haji Wada' mengimami orang-orang." Perawi berkata, "Lalu keledai tersebut berjalan di hadapan

Takbir shalat janazah Shahih MuslimKitab Jenazah

wasallam mengajak kami untuk menunaikan shalat ghaib untuk kematian An Najasyi, raja negeri Habasyah. Beliau bersabda: "Mintakanlah ampunan untuk saudara'alaihi wasallam mengajak kami untuk menunaikan shalat (ghaib) untuk kematian An Najasyi, raja negeri Habasyah. Beliau bersabda: "Mintakanlah ampunan untuk saudara kal

Sutrah dalam shalat Shahih MuslimKitab Shalat

sebagai penghalang sutrah, dan beliau shalataraannya sebagai penghalang (sutrah), dan beliau shalat menghadapnya."

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.