Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 3117 hadits

Diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan Shahih MuslimKitab Ilmu

al A'masy Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id al Asyaj -dan lafadh ini miliknya- telah menceritakanami [al A'masy] Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepadaku [Abu Sa'id al Asyaj] -dan lafadh ini miliknya- telah menceritakan kepada

Larangan membuat perasan nabidz dalam muzaffat, dubba`, hantam dan naqir Shahih MuslimKitab Minuman

Harun telah mengabarkan kepada kami Abdul Khaliq bin Salamah dia berkata; saya mendengar Sa'id bin Musayyab berkata; saya mendengar Abdullah bin Umarin Harun] telah mengabarkan kepada kami [Abdul Khaliq bin Salamah] dia berkata; saya mendengar [Sa'id bin Musayyab] berkata; saya mendengar [Abdullah bin Umar] berkata

Bacaan idul fithri-adha dengan al-a'la dan alghasyiyah Sunan An-Nasa'iKitab Shalat idul adha-Idul Fithri

al Muntasyir dari bapaknya dari Habib bin Salim dari An Nu'man bin Basyir dia berkata; "Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wa Sallam membaca surat al A'laa dan aln al Muntasyir] dari [bapaknya] dari [Habib bin Salim] dari [An Nu'man bin Basyir] dia berkata; "Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wa Sallam membaca surat al A'laa dan al G

Melarang orang yang melintas di depan orang yang sedang shalat Shahih MuslimKitab Shalat

Yahya dia berkata, "Saya membaca di hadapan Malik dari Abu an-Nadhar dari Busr bin Sa'id bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani mengutusnya kepada Abu Juhaim untukn Yahya] dia berkata, "Saya membaca di hadapan [Malik] dari [Abu an-Nadhar] dari [Busr bin Sa'id] bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani mengutusnya kepada Abu Juhaim untuk me

Siapa meninggal mengucapkan asyhadu an laa-ilaaha-illallah Jami' At-TirmidziKitab Iman

kami Amir bin Yahya dari Abu Abdurrahman al Ma'afiri al Hubuli dia berkata, saya mendengar Abdullah bin Amru bin al Ash berkata, Rasulullah shallallahupada kami [Amir bin Yahya] dari [Abu Abdurrahman al Ma'afiri al Hubuli] dia berkata, saya mendengar [Abdullah bin Amru bin al Ash] berkata, Rasulullah shallallahu 'alai

Keutamaan taubat, istighfar, dan rahmat Allah kepada hamba-Nya Jami' At-TirmidziKitab Do'a

dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "allah lebih senang dengan taubat seseorang diantara kalian daripadaaj] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "allah lebih senang dengan taubat seseorang diantara kalian daripada senangnya

Wajibnya membaca al Fatihah pada setiap rakaat Shahih MuslimKitab Shalat

Atha' dia berkata, Abu Hurairah berkata, "Dalam setiap shalat dia membaca, maka sesuatu yang diperdengarkan oleh Rasulullah, niscaya kami memperdengarkannyai [Atha'] dia berkata, [Abu Hurairah] berkata, "Dalam setiap shalat dia membaca, maka sesuatu yang diperdengarkan oleh Rasulullah, niscaya kami memperdengarkannya kepad

Penharaman khamer Sunan Abu DawudKitab Minuman

orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk… ' Qs. An Nisaa`: 41. Dan ayat: 'Mereka bertanya kepadamu tentang khamer'(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk…) ' (Qs. An Nisaa`: 41). Dan ayat: '(Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan

Keutamaan puasa di jalan Allah Shahih Al-BukhariKitab Jihad dan penjelajahan

kepadaku Yahya Sa'id dan Suhail bin Abi Shalih bahwa keduanya mendengar an Nu'man bin Abi 'Ayyasy dari Abu Sa'id al Khudriy radliallahu 'anhu berkata; Akuita kepadaku [Yahya Sa'id] dan [Suhail bin Abi Shalih] bahwa keduanya mendengar [an Nu'man bin Abi 'Ayyasy] dari [Abu Sa'id al Khudriy radliallahu 'anhu] berkata; Aku m

Doa apa yang dipanjatkan saat melihat awan dan hujan Sunan Ibnu MajahKitab Doa

dari 'Aisyah bahwa apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat hujan turun, beliau berdo'a: "allahummaj'alhu shaiyyiban hani`an Ya allah,barkan dari ['Aisyah] bahwa apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat hujan turun, beliau berdo'a: "allahummaj'alhu shaiyyiban hani`an (Ya allah, jadikanl

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.