Hadits Indonesia

For Android

Install app

Sekitar 1171 hadits

keutamaan sembelihan Jami' At-TirmidziKitab Hewan kurban

Muslim bin Amru bin Muslim Al Hadzdza Al Madani berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi' Ash Sha`igh Abu Muhammad dari Abul Mutsanna dariAmru Muslim bin Amru bin Muslim Al Hadzdza Al Madani] berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Nafi' Ash Sha`igh Abu Muhammad] dari [Abul Mutsanna] dari [

Bab Shahih MuslimKitab Mimpi

atau menyedihkan, datangnya dari syetan. 3 dan mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan, atau khayal seseorang. Karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamukan atau menyedihkan, datangnya dari syetan. (3) dan mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan, atau khayal seseorang. Karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu s

Keutamaan Madinah dan doa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dengan keberkahan di dalamnya Shahih MuslimKitab Haji

hitam. Jangan ditebang pepohonannya, dan jangan pula dibunuh hewan buruannya." dan beliau juga bersabda: "Kota Madinah lebih baik bagi mereka jika

Barangsiapa meminta setelah berkecukupan Sunan Ibnu MajahKitab Zakat

ia dalam keadaan kecukupan, maka pada hari kiamat apa yang ia minta akan berubah menjadi bekas-bekas cakaran di wajahnya." Dikatakan, "Wahai Rasulullah,

Di antara kaum muslimin yang terbunuh dalam perang Uhud adalah Hamzah bin Abul Muthallib Shahih Al-BukhariKitab Peperangan

Arab yang penduduknya lebih banyak mati syahid dan lebih mulia kedudukannya pada hari Kiamat daripada orang-orang Anshar." Qatadah berkata; telah menceritakang Arab yang penduduknya lebih banyak mati syahid dan lebih mulia (kedudukannya) pada hari Kiamat daripada orang-orang Anshar." [Qatadah] berkata; telah menceritakan kep

Keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dan dzikir Shahih MuslimKitab Dzikir, doa, taubat dan istighfar

kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani -dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata; telaheritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] dan [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani] -dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata; telah me

Alquran diturunkan dengan tujuh dialek Jami' At-TirmidziKitab Qira`at

maka Allah akan menutupi aib nya di dunia dan akhirat, barangsiapa memberi kemudahan pada orang yang kesuahan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia danlim, maka Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat, barangsiapa memberi kemudahan pada orang yang kesuahan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhir

Keutamaan beruban fii sabilillah Jami' At-TirmidziKitab keutamaan jihad

dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan hati-hatilah jangan menambah atau menguranginya." Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan hati-hatilah (jangan menambah atau menguranginya)." Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasal

[Bab] Surat al Hajj ayat 2 Shahih Al-BukhariKitab Tafsir Al Qur`an

lalu Adam berkata; 'Aku penuhi panggilan-Mu dan kebahagian ada di tangan-Mu wahai Rabb. Lalu dikatakan dengan suara; Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu

Mencopot gambar Shahih Al-BukhariKitab Pakaian

Kemudian Abu Hurairah meminta tempat air wudlu dan beliaupun berwudlu, mencuci kedua tangannya hingga ketiaknya, saya bertanya; "Wahai Abu Hurairah, apakah anda

Close popup
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Alhamdulillah, Hadits.id telah hadir lebih dari 5 tahun yang lalu.

Jika Anda menyukai website ini, dan ingin menyumbang proses development, itu tidak perlu.

Cukup dengan beritahu sahabat Anda tentang keberadaan website ini (Insha Allah berguna), dan pastikan untuk mendoakan kami di setiap shalat Anda.

Ya, bantu bagikan
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏
🙏

Jazakallah khair, semoga Allah tinggikan derajat kita dengan ilmu yang bermanfaat.